Hva er egentlig solkraft?

Solpanel, vekselretter, kWp. Uttrykkene er mange og kan virke forvirrende. Vi har derfor satt opp en enkel og grunnleggende innføring i de mest brukte begrepene.
tk_ikon_solkraft2

Solpanel

Solpanelene er de svarte eller blå panelene som monteres på taket ditt. Panelenes oppgave er å omdanne energien som kommer fra solen, stil strøm. Hvor mye strøm ditt solanlegg kan produsere, evhenger derfor av antall solpanel som inngår i ditt anlegg.

Vekselretter

Vekselretteren er et elektrisk apparat som monteres inne i huset ditt. Oppgaven til vekselretteren er å tilpasse strømmen som genereres i solpanelene til den strømmen man finner i strømnettet. Noe mer spesifikt kan vi si at vekselretteren konverterer likespenning til vekselspenning.

kWp - kilo watt peak

I valg om solanlegg, vil du se begrepet kWp titt og ofte. kWp står for kilo watt peak, og viser til den maksimale effekten du kan produsere, målt i watt. For eksempel har et anlegg på 2,9 kWp mulighet til å produsere 2900 watt, eller gi strøm til 290 stk 10 watt lyspærer, dersom forholden er optimale.

kWt - kilo watt time

kWh står for kilowattime og viser til effektforbruket på en kilowatt over en periode på én time. 1 kWh er nok energi til å tenne en 10 W lyspære i 100 timer. 

Mobil-APP

Når du har installert solcellepanel på taket ditt, vil du kunne overvåke forbruket ditt på appen. Den vil også vise historiske verdier. 

Plusskunde

Som plusskunde mater du overskuddstrømmen tilbake til nettet dersom solcelleanlegget produserer mer enn hva du forbruker. For at du skal få betalt for overskuddstrømmen, må du ha en plusskundeavtale med en kraftleverandør som kjøper den energien du ikke bruker. Dersom du ikke er strømkunde til TrøndelagKraft fra før, vil du få tilbud om strømavtale samtidig som du signerer avtale for solcellepanelene.