Spørsmål og svar

Her finner du våre oftest stilte spørsmålKjøpsprosessen

Hvordan bestiller jeg?

Du starter med å skrive inn din adresse i feltet og klikker "sjekk". Da får du et estimat på hvor stort anlegg du kan installere på taket ditt. I bestillingstjenesten kan du enkelt justere størrelsen på anlegget til å treffe dine behov, så lenge det er fysisk mulig å installere anlegget på taket ditt. Samtidig som du justerer anlegget vil du få en oversikt over pris på ferdig installert anlegg, og antatt årlig produksjon. Når du har kommet frem til det anlegget du ønsker å bestille, legger du inn informasjon om deg selv og klikker bestill.
Nå du godkjenner det endelige tilbudet fra oss vil du ha mulighet til å velge finansiering gjennom sol-lån fra Sparebank1 Finans, eller å få totalbeløpet på en faktura.

Hvor lang er leveringstiden?

Leveringstiden varierer noe avhengig av etterspørselen, men vi leverer som regel ferdig installert anlegg innen 3 uker fra bestilling er mottatt og betalt.

Må jeg bytte til ny strømmåler for å bruke solceller?

Dersom du ikke har en to-veis strømmåler, må du bytte strømmåleren din for å kunne levere strøm tilbake på nettet. Dette er fordi de gamle strømmålerne kun måler strømmen som går inn i huset ditt. Dersom vi skal kunne betale deg for strømmen du selger til strømnettet, må vi kunne måle hvor mye strøm du leverer til nettet for å kunne betale deg riktig.

Kan jeg montere utstyret selv, eller gjøre noe forarbeid?

Vi ønsker å ta oss av hele prosessen slik at alt går riktig for seg. Vi ønsker derimot at du har alt klart når vi kommer, så rydd rundt huset slik at vi kommer til med lift og utstyr. 

Må jeg søke kommunen?

Om du installerer solcellepanel på taket som følger samme vinkel som taket, er dette ikke normalt å regne som fasadeendring, og derfor ikke søknadspliktig. Merk at du er pliktig til selv å søke kommunen om tillatelse dersom du bor i et vernet område/hus.  

Hva om jeg bor i et vernet område?

Da må du selv undersøke med kommunen om det er mulig å installere solceller på taket ditt.

Leveres anlegget med garanti?

Ja. Solpanelene leveres med 15 års produktgaranti og 25 års produksjonsgaranti innenfor 80 % av panelets virkningsgrad. Øvrig materiell leveres med 5 års produktgaranti.

Kan jeg få sol på taket hvis jeg bor i borettslag eller sameie (rekkehus, flermannsbolig, leiebolig osv.)?

Så lenge du ikke eier ditt eget tak, kan du ikke regne med å få installert solceller på taket ditt, men dette er noe du selv må undersøke før du bestiller. 

Taket mitt ble ikke funnet

Her kan det være en midlertidig feil i karttjenesten, så prøv på nytt.

Bor du i et nyoppført hus, kan forklaringen være at huset ditt ikke ligger inn i registeret enda. Vi anbefaler at du starter på nytt, og prøver igjen.

Opplever du det samme når du prøver på nytt, fyll ut skjema her. 
Produkter

Tilbyr dere solpakker?

Vi ønsker å forenkle kjøpsprosessen for våre kunder, og tilbyr derfor ikke de typiske solpakkene som andre aktører tilbyr. Vi tror at folk flest ikke har noe forhold til disse pakkene, og har derfor valgt å utvikle vår egen bestillingstjeneste hvor vi skreddersyr et anlegg som passer akkurat ditt hus og dine behov.  Vi mener denne tjenesten  er mer fleksibel for deg som kunde.  

Selger dere batteri til solanleggene?

Nei, vi tilbyr ikke batteri til våre anlegg enda. Dette skyldes at batteriteknologien i dag ikke er god nok. Vi følger hele tiden med på utviklingen som foregår, og ønsker å ta inn batteripakker i våre system når teknologien er blitt god nok.

Leveres anlegget med garanti?

Ja. Solpanelene leveres med 15 års produktgaranti og 25 års produksjonsgaranti innenfor 80 % av panelets virkningsgrad. Øvrig materiell leveres med 5 års produktgaranti.

Hvor mye strøm kan jeg forvente å produsere med mitt anlegg?

Hvor mye strøm ditt anlegg produserer avhenger av hvilken effekt anlegget har (størrelsen), og hvordan solforholdene på taket ditt er. Våre minste anlegg vil under normale forhold i Trondheim produsere ca. 2500 kWh årlig. Dette utgjør ca 10 % av strømforbruket til en familie på fire.

Er det noen spesielle krav til taket mitt? 

Om du har et gammelt tak, kan det være at vi ikke ønsker å montere solceller hvis vi ser at det er en fare for å ødelegge taket. Det er heller ikke fornuftig å montere på taket ditt om du planlegger å skifte taket i nærmeste fremtid. Da vil det være bedre å vente til du har skiftet tak for å slippe demontering. 

Hva er en inverter eller vekselretter?

Vekselretteren er et elektrisk apparat som monteres inne i huset ditt. Oppgaven til vekselretteren er å tilpasse strømmen som genereres i solpanelene til den strømmen man finner i strømnettet. Noe mer spesifikt kan vi si at vekselretteren konverterer likespenning til vekselspenning.

Trenger jeg noe mer utstyr enn det som kommer i tilbudet?

Om du skal ha anlegget koblet til en App på nettbrett eller telefonen, må det være mulighet for tilkobling av vekselretteren til internett. Ut over dette må det være plass for å montere vekselretteren i umiddelbar nærhet av sikringsskap og plass i sikringsskapet til å sette inn en ekstra kurs. Dersom sikringsskapet er fullt, løser vi også dette, men det vil da komme et lite tillegg i størrelsesorden 1000-2000 kr.

Jeg ønsker mer informasjon om produktene som inngår i solcellanlegget.

Teknisk produktinformasjon finner du her: https://sol.trondelagkraft.no/teknisk-informasjon

Hvordan vil solpanelene se ut på taket mitt?

Hvordan solpanelene vil se ut på ditt tak avhenger blant annet av takvinkel, og hvilken farge du velger. Under ser du bilder av hhv sorte og blå paneler.